Toimintalinja

 

 

  

                                         Nakkilan Paterit ry

 

 

                                TOIMINTALINJA

 

                                                   25.8.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                         

 

SISÄLLYS

 

1   Nakkilan Paterit ry esittely                        3               

 

2. Visio                                                              3                   

 

3   Linjaukset                                                   3                  

 

4   Tavoitteet                                                     3    

             

          4.1 Kasvatukselliset tavoitteet            3   

            

          4.2 Urheilulliset tavoitteet                    4     

         

          4.3 Taloudelliset tavoitteet                  4 

             

          4.4 Missio                                               4

 

5   Käytännön toimintaperiaatteet                4            

                                      

           5.1 Maksut ja kustannukset               4    

        

           5.2 Rahoitus                                         5         

   

           5.3 Tiedotus                                          5             

 

6   Pelisäännöt                                                5           

  

7   Organisaatio                                              5              

 

          8  Aktiviteeti                                                         5

 

 

 

                                                                                                                                3

 

 

1  NAKKILAN PATERIT RY ESITTELY

 

Nakkilan Paterit ryon vuonna 1967 perustettu lentopallon erikoisseura, jonka toiminnan pääpaino on juniorityössä. Patereissa pelaa yhteensä noin sata kouluikäistä harrastajaa eri ikäluokkien sarjoissa. Alle kouluikäisille on järjestetty pallottelukerho, jossa pääasiana on liikunnan monipuolisuus sekä leikki.

 

Naisten 2-sarjassa pelaava joukkue koostuu A- ja B-junioreista. Edustusjoukkueen lisäksi seuralla on kuntolentopallojoukkueet sekä miehillä ja naisilla.

 

 

 

2  VISIO

 

Nakkilan Paterit ry luo pohjan nuorisoliikunnan kehittymiselle läpi elämän kantavaksi harrastukseksi. Yritämme antaa kaikille halukkaille ikään ja sukupuoleen katsomatta mahdollisuuden harrastaa lentopalloa. Hyvällä junioritoiminnalla luomme pohjan kilpatason urheilijoille tai kuntourheilun harrastajille.

 

 

 

3  LINJAUKSET

 

Seura tukeutuu Lentopalloliiton luomiin Operaatio Pelisäännöt perusteisiin ja sääntöihin. Kaikille lapsille annetaan mahdollisuus osallistua harjoitteluun ja pelaamiseen tasavertaisesti.

 

 

 

4  TAVOITTEET

 

4.1 Kasvatukselliset tavoitteet

 

Nakkilan Paterit ry:n jäsenet tunnetaan hyvistä käytöstavoista niin kotikentillä kuin vieraspeleissä. Yhteishenkeen ja sosiaalisuuteen panostetaan pelaajien yksilöllisyys huomioiden.

 

Terveellisten elämäntapojen opettaminen on tärkeällä osalla seuran toiminnassa. Tästä opetuksesta valmentajat ovat tärkeässä vastuussa. Päihteitä ei sallita seuran nuorille järjestämissä tilaisuuksissa.

 

  

                                                                                                                                 4

4.2 Urheilulliset tavoitteet

 

Jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua ryhmän toimintaan. Alle kouluikäisille on järjestetty pallottelukerho, jossa pääasiana on liikunnan monipuolisuus sekä leikki.

 

F- D ikäiset harjoittelevat jo pelejä silmälläpitäen. Tekniikka- ja kuntoharjoittelun osuus kasvaa, mutta tavoitteet asetetaan ryhmän kyvyt huomioiden.

 

C- ikäisistä ylöspäin joukkueet asettavat itse tavoitteensa.

 

Kilpailumielellä pelaavia joukkueita tuetaan joukkueiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

 

4.3 Taloudelliset tavoitteet

Seuran toiminta on taloudellisesti stabiili. Menestyvien joukkueiden tukemiseksi seura toimii yhteistyössä sponsorien kanssa.

 

 

4.4 Missio

 

Nakkilan Paterit ry luo tien nuorisoliikunnan ja -lentopallon kehittymiselle läpi elämän kantavaksi harrastukseksi. Kaikille lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus osallistua seuran toimintaan. Kilpailu-, valmennus-, harjoitus- ja harrastustoiminta ovat avoinna seuran puitteissa. Seura pyrkii luomaan positiivista imagoa niin lentopallon kuin Nakkilan kunnan eduksi. Lasten ja nuorten vanhempia aktivoidaan lentopallon parissa tapahtuvaan toimintaan.

 

 

 

5  KÄYTÄNNÖN TOIMINTAPERIAATTEET

 

 

5.1  Maksut ja kustannukset

 

Seuran johtokunta päättää vuosittain turnauksiin osallistumismaksut sekä lentopallokoulumaksut.  Pelaajat maksavat itse pelaajalisenssit, seura maksaa joukkueiden sarjamaksut. Harjoitusasut maksaa jokainen pelaaja. Peliasut hankkii seura. Joukkueet voivat kerätä itsenäisesti rahoitusta edellyttäen, että toiminta neuvotellaan seuran johtokunnan rahoitusvastaavan kanssa.

 

                                                                                                                                      5

 

5.2 Rahoitus

 

Seura on tehnyt yhteistyösopimuksia eri yritysten kanssa. Nakkilan Paterit ry:n suurin tukija on Nakkilan kunta tarjoamalla harrastustilat sekä vuosittaisilla seura- avustuksilla.  Joukkueet voivat omissa puitteissaan kerätä rahoitusta, keräystoiminta pitää sopia seuran rahoitusvastaavan kanssa päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi. Erilaiset talkoot sekä tempaukset ovat suositeltavia seuran näkyvyyden kannalta.

 

 

5.3 Tiedotus

 

Seuran tärkein tiedotuskanava on seuran web- sivut http://nakkilanpaterit.sporttisaitti.com . Lisäksi lehti tiedottaa Sydän- Satakunta lehdessä. Pelaajille jaetaan jatkossa enää satunnaisesti tiedotteita, joukkueen sisäinen tiedotus tullaan hoitamaan sähköpostein sekä joukkueiden sivujen kautta.

 

 

 

6  PELISÄÄNNÖT

 

Joukkueissa käydään pelaajapalaverissa kauden alussa pelisääntökeskustelut, jossa sovitaan yhteiset toimintatavat sekä -säännöt.

 

 

 

7  ORGANISAATIO

 

Seuran ylin päättävä elin on seuran yleinen kokous, joka kokoontuu vähintään kerran syksyllä ja kerran keväällä. Seuralla on johtokunta, johon kuuluu varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kuusi jäsentä. Puhetta johtokunnan kokouksessa johtaa seuran puheenjohtaja. Seuralla on myös erikseen rahastonhoitaja. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan tehtävät ovat määrätty seuran säännöissä sekä yhdistyslaissa.

 

 

 

8 AKTIVITEETIT

 

Seura tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja: kilpailutoiminta, koulutustoiminta, valmennus- ja harjoitustoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa sekä kuntoliikuntaa.